top of page
cat-1192026__480 - kopie.jpg

KASTRAČNÍ PROGRAM

Cílem kastračního programu je  kastrování toulavých koček a hrazení poplatků za kastrace volně žijících koček a kocourů, kteří nemají majitele a po kastraci se vrací zpět do lokality odchytu.

cat-3113513__480 - kopie - kopie.jpg

Jaké kočky přijímáme?

Do péče přijímáme kočky týrané, zraněné, nemocné. Kočky majitelů jen vyjímečně a pouze po uhrazení příjmového poplatku. Bohužel nemůžeme přijmout ani plaché bezprizorní kočky, neboť pro tykové nemáme podmínky. Můžeme Vám ale pomoci s jejich kastrací, pokud se jedná o plaché kočky v lokalitě Praha.

8BA4F972-1532-48C5-9BA2-9A1C0D06FA45.jpeg

Podpora krmných míst

Pokud mají venkovní kočky štěstí, mají člověka, který je krmí - krmiče. My se takto staráme o krmné místo v Praze na Invalidovně a pro krmiče zajišťujeme krmivo a pro kočky, pokud je třeba, veterinární ošetření. 

kastrač. prog

KASTRAČNÍ PROGRAM

Tento program se zaměřuje na kastrace koček z míst, kde se nekontrolovaně množí (například zahrádky, vesnice, sídliště). Také pomáháme lidem, kteří chtějí chtějí kočku,či kocoura kastrovat, ale nemají na kastraci dostatek finančních prostředků (Důchodci s minimálním příjmem, lidé na invalidním důchodu apod.)

Kde bereme peníze?

 

Kastrační program není podporován žádnou státní institucí, nedostáváme žádné dotace ani jiné finanční prostředky od měst a obcí.
Jsme odkázáni pouze na dobrovolné příspěvky dárců.

Bez těchto peněžitých darů bychom nemohli provádět kastrace, které jsou jedinou humánní cestou jak omezit utrpení nechtěně narozených koťat a snížit počet toulavých koček, které často živoří  na ulicích.

Darujte na náš účet a zachraňte život kočičce: 2201622913 / 2010 

PROČ JSME VZNIKLI

cat-2089916__480 - kopie - kopie.png
Vznik kočky
cat-2634641__480 - kopie - kopie.png

Co nás vedlo ke vzniku?

Situace bezprizorních, týraných či volně žijících koček v ČR je velmi tristní. Pouhých 8 % měst a obcí dodržuje zákonné povinnosti a řeší i kočky jako opuštěná zvířata zájmového chovu. Případně má kastrační program. Proto většinou tuto péči za odpovědné orgány řeší dobrovolníci, soukromé útulky či spolky a zájmová sdružení.
Bohužel se jedná o boj s větrnými mlýny, protože povědomí veřejnosti o problematice přemnožených koček domácích či o jejich přenosných nemocech je velice malé. Stále ve většině lidí přetrvává mylný názor, že kočka si v přírodě poradí.
Stále jsou topena narozená koťata. Lidé odkládají dospělé jedince u prázdných domů, v lesích či je dokonce vyhazují jako odpad do popelnic.
I když se dnes již jedná o trestný čin, orgány tyto situace neřeší a i prokázané případy jsou postihovány směšnými tresty. Proto se dobrovolníci a soukromé osoby snaží pomoci alespoň zlomku kočičí populace. Proto vznikl i tento spolek.

Začátek pomoci:

Před několika lety jsem se klikatou cestičkou dostala k černému kotěti, vyhozenému za jízdy z auta v jedné malebné jihočeské vísce. Tím začala má pomoc opuštěným či zraněným kočkám. Já, pejskař od malička, jsem najednou měla potřebu pomoci těmto tvorečkům, stále trochu odstrkovaným a upozadněným před jinými domácími mazlíčky.
V prvopočátku se moje práce soustředila pouze na získávání materiální pomoci již vzniklým a fungujícím subjektům.
V současné době jsme schopni se postarat o kočičky nemocné či o koťata bez maminky.

Jaké jsou naše možnosti?

Naše kapacity jsou samozřejmě omezené a proto svou pomoc směřujeme i k propagaci a aplikaci kastračního programu, případně pomůžeme s odchytem koček nespolupracujících.
Jelikož svou činnost financujeme pouze ze svých zdrojů a z peněz od dárců, budeme vděčni za jakoukoli podporu, ať finanční, materiální, či dobrovolnickou. 

cat-2669554__480 - kopie - kopie.png
bottom of page